Намерени резултати - 125

Етаж
Тип
Спални
Бани
Обща площ (кв.м.)
Цена
Статус
ParkView Етаж 1
Ап. В1 1 Двустаен
1
1
83.21
83 500,00 €    Свободен
Ап. В2 1 Едностаен
1
1
46.56
0,00 €    Резервиран
Ап. В3 1 Двустаен
1
1
80.51
0,00 €    Резервиран
Ап. В4 1 Двустаен
1
1
68.35
0,00 €    Резервиран
Ап. В5 1 Двустаен
1
1
54.78
0,00 €    Резервиран
Ап. В6 1 Тристаен
2
1
109.09
0,00 €    Резервиран
Ап. Г1 1 Едностаен
1
1
47.52
0,00 €    Резервиран
Ап. Г2 1 Тристаен
2
1
124.93
125 000,00 €    Свободен
Офис Г1 1 Офис
4
2
202.27
0,00 €    Резервиран
ParkView Етаж 2
Ап. В7 2 Двустаен
1
1
69.70
0,00 €    Резервиран
Ап. В8 2 Едностаен
1
1
40.01
0,00 €    Резервиран
Ап. В9 2 Двустаен
1
1
71.90
0,00 €    Продаден
Ап. В10 2 Двустаен
1
1
69.68
0,00 €    Резервиран
Ап. В11 2 Двустаен
1
1
56.31
0,00 €    Резервиран
Ап. В12 2 Тристаен
2
1
110.67
0,00 €    Продаден
Ап. Г3 2 Двустаен
1
1
75.40
0,00 €    Резервиран
Ап. Г4 2 Тристаен
2
1
113.16
0,00 €    Резервиран
Ап. Г5 2 Двустаен
1
1
77.72
0,00 €    Резервиран
Ап. Г6 2 Четиристаен
3
2
127.25
0,00 €    Резервиран
Ап. Г7 2 Тристаен
2
2
99.38
0,00 €    Резервиран
ParkView Етаж 3
Ап. В13 3 Двустаен
1
1
69.35
0,00 €    Резервиран
Ап. В14 3 Тристаен
2
1
111.37
0,00 €    Резервиран
Ап. В15 3 Четиристаен
3
2
138.67
0,00 €    Продаден
Ап. В16 3 Тристаен
2
1
121.79
0,00 €    Резервиран
Ап. В17 3 Двустаен
1
1
50.99
0,00 €    Резервиран
Ап. B18 3 Двустаен
1
1
87.21
0,00 €    Резервиран
Ап. В19 3 Двустаен
1
1
61.40
0,00 €    Резервиран
Ап. Г8 3 Двустаен
1
1
75.38
0,00 €    Резервиран
Ап. Г9 3 Тристаен
2
1
111.95
0,00 €    Резервиран
Ап. Г10 3 Двустаен
1
1
77.68
0,00 €    Резервиран
Ап. Г11 3 Четиристаен
3
2
127.25
0,00 €    Продаден
Ап. Г12 3 Тристаен
2
1
99.38
0,00 €    Резервиран
ParkView Етаж 4
Ап. В20 4 Двустаен
1
1
69.35
0,00 €    Резервиран
Ап. В21 4 Тристаен
2
1
111.37
0,00 €    Резервиран
Ап. В22 4 Четиристаен
3
2
138.67
0,00 €    Резервиран
Ап. В23 4 Тристаен
2
1
121.79
0,00 €    Резервиран
Ап. В24 4 Двустаен
1
1
50.92
0,00 €    Продаден
Ап. В25 4 Двустаен
1
1
87.21
0,00 €    Резервиран
Ап. В26 4 Двустаен
1
1
61.39
0,00 €    Резервиран
Ап. Г13 4 Двустаен
1
1
75.34
0,00 €    Продаден
Ап. Г14 4 Тристаен
2
1
111.91
0,00 €    Резервиран
Ап. Г15 4 Двустаен
1
1
77.65
0,00 €    Резервиран
Ап. Г16 4 Четиристаен
3
2
127.25
0,00 €    Резервиран
Ап. Г17 4 Тристаен
2
2
99.38
0,00 €    Резервиран
ParkView Етаж 5
Ап. В27 5 Двустаен
1
1
69.35
0,00 €    Резервиран
Ап. В28 5 Тристаен
2
1
111.37
0,00 €    Резервиран
Ап. В29 5 Четиристаен
3
1
138.67
0,00 €    Резервиран
Ап. В30 5 Тристаен
2
1
121.79
0,00 €    Продаден
Ап. В31 5 Двустаен
1
1
50.94
0,00 €    Продаден
Ап. В32 5 Двустаен
1
1
87.21
0,00 €    Резервиран
Ап. В33 5 Двустаен
1
1
61.39
0,00 €    Резервиран
Ап. Г18 5 Двустаен
1
1
75.27
0,00 €    Резервиран
Ап. Г19 5 Тристаен
2
1
111.83
0,00 €    Резервиран
Ап. Г20 5 Двустаен
1
1
77.61
0,00 €    Резервиран
Ап. Г21 5 Четиристаен
3
2
127.25
0,00 €    Резервиран
Ап. Г22 5 Тристаен
2
2
99.38
0,00 €    Резервиран
ParkView Етаж 6
Ап. В34 6 Тристаен
2
1
122.17
0,00 €    Продаден
Ап. В35 6 Тристаен
2
1
103.62
0,00 €    Резервиран
Ап. В36 6 Тристаен
2
1
98.36
0,00 €    Резервиран
Ап. В37 6 Двустаен
1
1
50.92
0,00 €    Резервиран
Ап. В38 6 Двустаен
1
1
87.21
0,00 €    Резервиран
Ап. В39 6 Двустаен
1
1
61.38
0,00 €    Резервиран
Ап. Г23 6 Тристаен
2
1
123.12
0,00 €    Резервиран
Ап. Г24 6 Двустаен
1
1
77.61
0,00 €    Резервиран
Ап. Г25 6 Четиристаен
3
2
127.25
0,00 €    Продаден
Ап. Г26 6 Тристаен
2
2
99.38
0,00 €    Резервиран
ParkView Етаж 7
Ап. В40 7 Тристаен
2
1
100.20
0,00 €    Резервиран
Ап. В41 7 Тристаен
2
1
103.62
0,00 €    Продаден
Ап. В42 7 Тристаен
2
1
98.36
0,00 €    Продаден
Ап. В43 7 Двустаен
1
1
50.93
0,00 €    Резервиран
Ап. В44 7 Двустаен
1
1
87.21
0,00 €    Резервиран
Ап. В45 7 Двустаен
1
1
61.38
0,00 €    Резервиран
Ап. Г27 7 Тристаен
2
1
123.12
0,00 €    Резервиран
Ап. Г28 7 Двустаен
1
1
77.53
0,00 €    Резервиран
Ап. Г29 7 Четиристаен
3
2
127.25
0,00 €    Резервиран
Ап. Г30 7 Тристаен
2
2
99.38
0,00 €    Резервиран
ParkView Етаж 8
Ап. В46 8 Четиристаен
3
2
143.83
0,00 €    Резервиран
Ап. В47 8 Тристаен
2
1
120.66
0,00 €    Продаден
Ап. В48 8 Тристаен
2
1
94.41
0,00 €    Резервиран
Ап. В49 8 Двустаен
1
1
63.86
0,00 €    Резервиран
Ап. Г31 8 Четиристаен
3
2
152.80
0,00 €    Резервиран
Ап. Г32 8 Четиристаен
3
2
124.57
0,00 €    Резервиран
Етаж
Тип
Чиста площ (кв.м.)
Цена
Статус
Паркоместа Етаж -1
1/2 -1 Паркомясто
18.17
0,00 €    Продаден
3/4 -1 Паркомясто
15.94
0,00 €    Продаден
5/6 -1 Паркомясто
15.21
0,00 €    Продаден
7/8 -1 Паркомясто
18.46
0,00 €    Резервиран
9/10 -1 Паркомясто
17.94
0,00 €    Резервиран
11/12 -1 Паркомясто
14.98
0,00 €    Резервиран
13/14 -1 Паркомясто
14.98
0,00 €    Резервиран
15/16 -1 Паркомясто
18.11
0,00 €    Резервиран
17/18 -1 Паркомясто
15.65
0,00 €    Резервиран
19/20 -1 Паркомясто
14.25
0,00 €    Резервиран
21/22 -1 Паркомясто
17.72
0,00 €    Резервиран
23/24 -1 Паркомясто
18.14
0,00 €    Резервиран
25 -1 Паркомясто
24.20
0,00 €    Резервиран
26 -1 Паркомясто
23.50
0,00 €    Резервиран
27/28 -1 Паркомясто
18.14
0,00 €    Резервиран
29/30 -1 Паркомясто
14.63
0,00 €    Продаден
31/32 -1 Паркомясто
14.63
0,00 €    Продаден
33/34 -1 Паркомясто
19.29
0,00 €    Резервиран
35/36 -1 Паркомясто
17.22
0,00 €    Резервиран
37/38 -1 Паркомясто
17.16
0,00 €    Продаден
39/40 -1 Паркомясто
16.32
0,00 €    Продаден
41/42 -1 Паркомясто
16.37
0,00 €    Продаден
43/44 -1 Паркомясто
15.40
0,00 €    Резервиран
45/46 -1 Паркомясто
16.65
0,00 €    Резервиран
47/48 -1 Паркомясто
16.65
0,00 €    Продаден
49/50 -1 Паркомясто
14.92
0,00 €    Резервиран
51/52 -1 Паркомясто
15.61
0,00 €    Резервиран
53/54 -1 Паркомясто
15.61
0,00 €    Резервиран
55/56 -1 Паркомясто
14.92
0,00 €    Резервиран
57/58 -1 Паркомясто
16.30
0,00 €    Резервиран
59/60 -1 Паркомясто
17.00
0,00 €    Резервиран
61/62 -1 Паркомясто
15.05
0,00 €    Резервиран
63/64 -1 Паркомясто
15.33
0,00 €    Продаден
65/66 -1 Паркомясто
17.20
0,00 €    Резервиран
67/68 -1 Паркомясто
16.24
0,00 €    Резервиран
69/70 -1 Паркомясто
15.17
0,00 €    Резервиран
71/72 -1 Паркомясто
15.36
0,00 €    Резервиран
73/74 -1 Паркомясто
15.26
0,00 €    Резервиран
75/76 -1 Паркомясто
15.26
0,00 €    Резервиран
77 -1 Паркомясто
25.53
0,00 €    Резервиран
78 -1 Паркомясто
27.03
0,00 €    Продаден
79/80 -1 Паркомясто
15.62
0,00 €    Резервиран
81/82 -1 Паркомясто
16.87
0,00 €    Продаден